Členská schôdza 2019

Dňa 22.2.2019 sa uskutočnila členská schôdza TK Púchov s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu výročnej členskej schôdze
3. Voľba mandátnej, návrhovej a revíznej komisie
4. Správa o činnosti klubu za r. 2018
5. Družstvá pre r. 2019 (reprezentácia klubu)
6. Vyhodnotenie najlepších tenistov za rok 2018
7. Správa o hospodárení klubu za r. 2018
8. Návrh rozpočtu na r. 2019
9. Voľba výboru, voľba predsedu a tajomníka klubu
10. Diskusia (návrhy na zlepšenie činnosti klubu, rôzne)
11. Uznesenie

Najlepšími tenistami klubu za rok 2019 sa stali v družstvách:
Muži – Peter Návoj
Dorast – Jakub Schulcz
St. žiačky – Michaela Pechová
Ml. žiaci – Filip Varjassy
Ml. žiačky – Nikoleta Belavá
Deti do 10 rokov – Olivia Ondričková
Deti do 8 rokov – Laura Vetešková

Najlepšími tenistami klubu celkovo boli vyhlásení Michaela Pechová a Filip Varjassy. Gratulujeme :-). 

Vo výbore vystriedal Emila Fila, ktorý sa rozhodol s ohľadom na poslanecké povinnosti nekandidovať, Anton Zágora, zvyšok výboru ostal v rovnakom zložení.

Leave a Reply