Zahájenie tenisovej sezóny 2020

Zahájenie tenisovej sezóny 2020
Info pre členov, rodičov, hráčov nečlenov po dnešnom výbore TK:
1. Predpokladaný začiatok sezóny – St 29.4.2020 4.5.2020 (27.4. – 3.5.2020 dokončovanie – spevňovanie plochy)
2. Dezinfekcia – v súlade s opatrením UVZ SR
3. Počty osôb – opatrenie určuje max 5 osôb na 30x30m; príklad viď obrázok
4. Členské – rovnaké ako 2019 (viď stránka tkpuchov.sk)
5. Evidencia tréningov: opatrenie rieši iba organizované tréningy s trénerom, ktoré už teraz evidujeme; aby bol umožnený tréning aj členom klubu neregistrovaných v STZ je povinnosťou hráčov zapisovať svoju prítomnosť na kurtoch do elektronickej “písanky”. Z hygienických dôvodov nie je možné používať papierovú evidenciu (dezinfekcia zošitu a pera, resp. použitie vlastného pera a rukavíc)
“Beta verzia” el. písanky tu: https://www.tkpuchov.sk/pisanka/
Alternatíva: SMS na mobilné číslo výboru TK: 0940111774
6. Ďalšie detaily podmienok prevádzky športovísk nájdete tu:
Upozorňujem všetkých hráčov, že hlasité/búrlivé výkriky ohrozujú ostatných prítomných na kurte (kvapôčky) a preto očakávam striktné dodržiavanie tohto bodu kódexu TK pre hru na kurtoch.
Za výbor TK Púchov vopred ďakujem všetkým za vzájomnú ohľaduplnosť nielen v areáli TK Púchov za týchto stále ešte neštandardných okolností.
Vladimír Kuchař, t.č. predseda TK Púchov

Leave a Reply