V pracovné dni, v časoch od 17:00 do 20:00 sú kurty obsadené členmi podľa pevne stanoveného rozpisu hodín (rezervácie v tomto čase nebudú akceptované). Počas víkendov sa odohrávajú zápasy družstiev popr. turnaje podľa termínového kalendára (bude zverejnený ako náhle vyhlási STZ).

Ostatní: dotazy ohľadom možnosti rezervácie volajte/píšte členom výboru.

Prečítaj si PREVÁDZKOVÝ PORIADOK