Vážení tenisoví priatelia,

v mene TK Púchov by sme vás chceli požiadať o príspevok z daní na činnosť TK Púchov. Ak vaše dieťa hrá/chce si vyskúšať tenis, tak tieto prostriedky získate späť vo forme podpory, ktorú venujeme deťom, členom TK Púchov pre spolufinancovanie tréningov počas celej sezóny. Ak ste hrajúci člen, získate podporu pre svoju činnosť tiež. Pre tých, ktorí sú čisto našimi fanúšikmi, pripravujeme každoročne priateľské posedenie a pokiaľ máte chuť aj vy vyskúšať tenis, radi vás v tomto podporíme.

Výbor Tenisového klubu Púchov

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021