Pre rodičov – evidencia tréningov

Dochádzka – prehľad

Milí rodičia,
ak ste sa zaregistrovali na stránky tkpuchov.sk, máte možnosť okrem kontroly/opravy osobných údajov vašeho dieťaťa (detí) pozrieť priebežne aj prehľad tréningov tak, ako ich zaznačili tréneri. Stačí, ak do poľa “Hľadaj” zadáte časť mena a z databázy sa pre vás vyfiltrujú iba tie údaje, ktoré spľňajú podmienky obsahu poľa “Hľadaj” alebo aj filtrov nad tabuľkou tréningov. Prehľad je možné aj exportovať do excelu alebo vytlačiť. VK

Leave a Reply