Prehľad zapísaných hodín nájdeš tu: https://www.tkpuchov.sk/pisanka-prehlad/