Pre ceny tréningov v lete 2020 boli stanovené nasledujúce paušály:
počet detí na tréningu počet trénerov na kurte paušál 2 tréningy/týždeň paušál 3 tréningy/týždeň
1 1 136 € 204 €
2 1 68 € 102 €
3 1 45 € 68 €
4 1 34 € 51 €
5 2 54 € 82 €
6 2 45 € 68 €
7 2 39 € 58 €

 

  1. Paušál je pevný pre skupinu a mesiac; je rozrátaný na počet detí v danej skupine a počet tréningov a trénerov súčasne na skupinu.
  2. Paušál je splatný do 15. kalendárneho dňa príslušného mesiaca; tzn. tréningy za mesiac jún sú splatné do 15. júna; to značí, že prvá platba za mesiace máj a jún je splatná 15. júna.
  3. Výpadok dieťaťa v skupine je akceptovaný, tzn. má vplyv na cenu paušálu na príslušný mesiac len v prípade absencie z dôvodu dlhodobého ochorenia (viac ako 14 dní) pre nahlásené neúčasti tu: https://www.tkpuchov.sk/neucast/
  4. Pokiaľ výbor TK Púchov nerozhodne inak (nedohodne výnimku) bude mesačný paušál za skupinu prerátaný na zostávajúci počet  deti v skupine – upravený podľa vyššie uvedeného cenníka. Rovnaké pravidlo platí aj pre prípad nárastu počtu detí do skupiny v priebehu mesiaca.
  5. V prípade, že sa tréning nemôže uskutočniť napr. pre nepriaznivé počasie, z dôvodu choroby trénera apod. bude daný tréning nahradený v inom termíne po dohode tréner+rodič.

V prípade dotazov nás kontaktujte písomne tu, osobne alebo telefonicky na číslach členov výboru TK Púchov.