Klubovňa Tenisovéh klubu Púchov, Športovcov 625/37